ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ayten Erdoğan

Doğum Tarihi: 25 Mart 1963

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1985

Tıpta Uzmanlık

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

İstanbul Universitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2004

Yard. Doçentlik

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2006-2008

Doçentlik

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2008-2010

Profesör

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2013-2016

Profesör

-

Beykent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 2016-2017
Profesör - Gelişim Üniversitesi 2017- halen...

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

“Çocuk ve Ergen Temporal Lob Epilepsili ve Jüvenil Myoklonik Epilepsi Hasta ve Kardeşlerinde Depresyon ve Davranış problemleri”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2004, İstanbul

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Levent Kayaalp

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Acil Servis Hekimliği:  

T.C. Sağlık Bakanlığı, Karşıyaka Devlet Hastanesi, İzmir, Numune Devlet Hastanesi, Ankara

1985-1989

Pratisyen Hekimlik:    

T.C. Sağlık Bakanlığı, Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı, Ankara, Şişli Sağlık Grup Başkanlığı, İstanbul

1989-2000

Ar.Gör.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

2000-2004

Uzman Dr.

T.C. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, 6. Yüksek İhtisas Kurulu

Şubat-Ağustos 2006

Yard.Doç.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

2006- 2008

Doç.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

2008-2010

Eğitim Görevlisi

Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

2010-2013

Profesör

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

2013-2016

Profesör

Beykent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

2016-..

Diğer Görevler:

Anabilimdalı Başkanlığı, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 2014-2016

Eğitim görevlisi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hast. E. A. Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul,2010-2014

Anabilimdalı Başkanlığı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Zonguldak, 2006-2010, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Asistan Komisyonu Üyeliği, 2003

Türkiye Asistan Temsilcisi, European Forum of Psychiatric Trainies, Paris, 2003

Bilimsel Dergi Hakemliği, International Journal of Experimental Dermatology, Epilepsy&Behavior, Epilepsia, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Türkiye Psikiyatri Dergisi, Düşünen Adam, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi

Ç ocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyeliği , 2006- Halen

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2008

Projelerde Yaptığı Görevler:

Türkiye’nin Ruh Sağlığı Profilinin Değerlendirilmesi, (Araştırma), T.C. Sağlık Bakanlığı (Araştırmacı olarak katılım), 1998, İstanbul.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
 • Türkiye Multipl Skleroz Hastalığı Derneği
 • Anksiyete Bozuklukları Derneği
 • Türkiye Epilepsi ile Savaş Derneği
 • Türkiye Obesite Araştırma Derneği
 • Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği
 • European Association of New Psychiatrists
 • International Early Psychosis Association

Katıldığı kurs ve eğitimler

 • Bebek ruh sağlığı temel eğitimi; Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

 • Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam boyu versiyonu örneğinde “yapılandırılmış görüşme teknikleri”;Çocuk ve gençlik ruh sağlığı derneği

 • Çocuklarda oyun sağaltımı, Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik yıl

Dönem

Ders adı

Haftalık saati

Öğrenci sayısı

2015-2016

Güz

Gelişim Psikolojisi I

9

180

İlkbahar

Gelişim Psikolojisi II

9

180

2015-2016

Güz

Gelişim Psikolojisi I

9

180

İlkbahar

Gelişim Psikolojisi II

9

180